VPOGLED V OVREDNOTENE NALOGE NPZ ŠESTOŠOLCEV

  V dnevih  5., 6., 7. junija 2018 si  boste šestošolci s pomočjo dobljene kode lahko doma ogledali rezultate dosežkov NPZ. Če boste menili, da je prišlo pri vrednotenju do napake, o tem v teh dneh najprej obvestite vašo predmetno učiteljico in potem  šolsko pedagoginjo gospo Rekar.

       Tudi starši si doma lahko ogledajo vaše naloge, če pa bi vpogled želeli opraviti v šoli ob navzočnosti učiteljice,  lahko to storijo  6. junija od 13.00 do 14.00, če se predhodno na dan vpogleda do desete ure najavijo na telefonsko številko tajništva.

Vpogled v rezultate NPZ boste opravili tudi v šoli:

6. A: torek 5. ura SLJ, sreda 2. ura TJA, četrtek 4. ura rezultati MAT.

6. B: sreda 5. ura SLJ, četrtek 2. ura TJA, sreda 4. ura rezultati MAT.

6. C: torek 3. ura MAT, sreda 3. ura SLJ, četrtek 5. ura rezultati TJA.