Zgodovinsko raziskovalni projekti

ZGODOVINSKO RAZISKOVALNI KROŽEK

Na naši šoli že vrsto let deluje zgodovinsko raziskovalni krožek pod vodstvom mentorice Bojane Osenk Martinjak.

Mladi raziskovalci sodelujejo z ZPMS, ki vsako leto razpiše temo raziskovanja. Delo poteka v šoli in na terenu. Pri svojem delu iščejo razne vire v domačem kraju in okolici, sodelujejo z raznimi ustanovami, anketirajo ljudi, ki so pripravljeni sodelovati, iščejo stare predmete, jih fotografirajo, pripravljajo razstave in na koncu napišejo nalogo in jo računalniško obdelajo.

Nalogo predstavijo staršem in komisiji za raziskovalne naloge.

Naloge so dostopne vsem učencem v šolarski knjižnici (seznam dosedanjih projektov).