Gozdna šola

Letošnje šolsko leto imajo učenci 2. c razreda enkrat tedensko pouk na prostem.

Učne cilje usvajajo z opazovanjem, poslušanjem, tipanjem, vonjanjem – z izkušnjami.

Orientirajo se v naravi, problemske naloge rešujejo z nabranim materialom.

Vsak ima svoje drevo. Vsakič ko gredo mimo ga pozdravijo, objamejo, mu zaupajo kakšno skrivnost ali težavo.

Na poti sestavljajo in izvajajo gibalne naloge.

Najbolj jih razveseli pismo gozdnega škrata, ki ga najdejo v njegovi luknji.

S pomočjo gozdnega materiala usvajajo številske predstave.

Na različnem ternu izboljšujejo svoje gibalne spretnosti.

Spoznavajo, občudujejo, primerjajo, raziskujejo…

Poslušajo pravljice.

Računajo – seštevajo, odštevajo, menjajo seštevanca, sestavljajo problemske naloge.

Nabirajo, razvrščajo, ustvarjajo in utemeljujejo.