Skoči na glavno vsebino

Vizija, vrednote, poslanstvo

POSLANSTVO IN VIZIJA ŠOLE

Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice (v nadaljevanju OŠ Toneta Čufarja Jesenice) je usmerjena v doseganje temeljnih vrednot sodobne šole: skrbeti za posameznika in njegov razvoj, skrbeti za enake možnosti izobraževanja in doseganje znanja, gojiti spoštovanje, strpnost in zaupanje med udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa in biti odprti v lokalni skupnosti.

PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETO 2023/23

• Skrb za zdravo šolsko okolje (zmanjševanje hrupa, odnos do hrane …),
• krepitev kvalitetnih medsebojnih odnosov (umirjenost v času odmorov, malice, kosila; upoštevamo pravila lepega vedenja …),
• okrepiti znanje učencev s področja računalniškega znanja, potrebnega za posodobljeno delo v šoli ali na daljavo,
• izboljšati motivacijo učencev za šolsko in drugo delo ter pri tem krepiti njihovo odgovornost do dela,
• bralna pismenost.

https://www.tonecufar.si/files/2022/01/VIZIJA-spletna-stran.pdf

NASLOV

Cesta Cirila Tavčarja 21,
4270 Jesenice

TELEFON

 04 58 33 250

(Visited 148 times, 1 visits today)
Dostopnost